مقالات و پایان نامه ها

مقاله در مورد سند، ثبت، معارض، هیات، ملک، دفتر، املاک

به مدارک، امر تحقیق محلی را لازم دانست، دستور رسیدگی صادر می‌نماید و به نحو قبلی با اخطار به طرفین، تحقیقات محلی انجام می‌گیرد. البته در این قسمت بررسی می‌شود که در حین تقاضای ثبت ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان نامه با موضوع ثبت، اعتراض، ،، دادگاه، دادخواست، تسلیم، تقدیم

ماده ۱۷ قانون ثبت ، در صورتی که قبل از انتشار آگهی نوبتی راجع به ملک مورد تقاضای ثبت بین تقاضا کننده و معترض اقامه دعوی شده باشد ، معترض باید ظرف ۹۰ روز از ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود تحقیق با موضوع ثبت، اسناد، عالی، سند، هیات، شورای، تفکیکی

سنگین برای مرتکبین تخلف در این رابطه سعی نموده از صدور اسناد مالکیت معارض پیشگیری شود، به همین سبب میزان صدور اسناد مالکیت معارض بسیار کم است و به ندرت چنین اسنادی صادر می‌شود. مجازات‌هایی ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه درباره ثبت، هیات، شورای، عالی، دیوان، رای، عدالت

اجرایی طبق رأی صادره شورا به عمل خواهد آمد. شورای عالی ثبت و هیات نظارت دارای دفتر ثبت آرا می‌باشد که به ترتیب، آرای صادره در ان ثبت می‌شوند. در صورتی که در رأی صادره ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله با موضوع ثبت، دعوی، دادخواست، ،، .، اعتراض، معترض

درخواست ذی نفع جریان دادرسی ادامه می یابد . اما اجرای این قاعده در دعاوی ثبتی موجب وقفه در کار ثبت و بلاتکلیفی متقاضیان می باشد و چه بسا مدت زمانی طولانی بگذرد و مستدعی ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان نامه در مورد ثبت، سند، هیات، رسیدگی، رسمی، رای، ثبتی

شماره 1052 مورخ 2/10/1378 چنین رای صادر نموده است ، باتوجه به محتویات پرونه و پاسخ واصله و توضیحات نماینده اداره مشتکی عنه در جلسه مورخ 17/12/1376 در پرونده 19/75/470 نظر به اینکه برابر سند ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله با موضوع ثبت، هیات، اعتراض، ،، اصلاحی، .، ابلاغ

قانون ثبت چنانچه اعتراض به حدود از طرف غیر مجاور به عمل آمده باشد ، واحد ثبتی مربوطه نظر خود را در بی اثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ می نماید معترض می تواند ظرف ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله درباره ثبت، هیات، سند، عالی، شورای، صادر، رسیدگی

پلاک ثبتی که در اظهارنامه صحیحاً قید شده و در آگهی اشتباه ثبت شده است. اما موارد صلاحیت هیات نظارت بطور خلاصه عبارتند از: بند یک – اختلاف در پذیرش درخواست ثبت افراد با اداره ادامه مطلب…

By 92, ago