کند که این نتایج یافته های ما مبنی بر وجود نداشتن رابطه بین هوشبهر و پیشرفت تحصیلی هیجانی همسویی ندارد.
کیار و پی همکاران (2002) در پژوهش دریافتند که هوش هیجانی مهم منحصر به فردی در درک ارتباط بین استرس و مولفه های بهداشت روانی دارد. به عبارت دیگر برخی از مولفه های هوش هیجانی افراد را از استرس محافظت می کند و بسوی سازگاری بهتر سوق می دهد. به طور کلی بنظر می رسد که هوش هیجانی نقش موثری در سلامت روان دارد. در واقع هوش هیجانی از طریق سبکهای حل سازنده ای مسئله سازنده بر سلامت روان افراد تاثیر می گذارد . افراد دارای هوش هیجانی بالا به خود متکی ترند. نگرش مثبت تری دارند و تمایل بیشتری برای رویا روی با مشکلات دارند این فرد در موقعیت های تهدید زا کمتر احساس تنهایی کرده و برای حل مشکلات از مقابله فردی- اجتماعی بیشترین سود را می برند.
هوش هیجانی بالا به فرد این توانایی را می دهد که کنترل موقعیت تهدید زا را بر عهده داشته باشد و از دخالت عوامل نامطلوب درونی و بیرونی همچون یاس و نومیدی – خستگی – عوامل هیجانی منفی فشار روانی اطرافیان و سایر و سایر عوامل محیطی جلوگیری کند در مجموع این یافته ها حاکی از این است که هوش هیجانی از مولفه های اساسی در پیشگیری و بهداشت روانی دانشجویان می باشد. طبق نتایج بدست آمده هوش هیجانی تاثیر بیشتری بر سلامت روانی دانشجویان دارد این امر می تواند مورد توجه برنامه ریزان دانشگاهی قرار گیرد که در کنار مطالب تخصصی هر رشته دروسی را برای آگاهی بیشتر در جهت ارتقائ سلامت روانی در نظر بگیرند . همچنین آموزش مهارت های جهت ارتقائ هوش هیجانی یکی از راههای پیشگیری ناراحتی های روحی روانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان آموزشهای هوش هیجانی زمینه سلامت روان دانشجویان را فراهم سازند.
محدودیت ها
-در این پژوهش فقط نقش متغیرهای سلامت روان و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی مورد بررسی قرار گرفته است
-از دیگر محدودیت ها استفاده نکردن از متغیرهای مرتبط دیگر می باشد

.جا نیافتن فرهنگ برخی افراد به سوالات احمالا درست جواب نمی دادند
برخی از افراد بدون دقت و حوصله به پرسشنامه پاسخ می دادند که در نهایت نتایج پژوهش را از حالت واقعی منحرف می سازد
پیشنهادات
پیشنهاد می شود در تحقیقات آتی از متغیرهای دیگر مرتبط با متغیرهای مورد مطالعه بررسی شود.
-پیشنهاد می شود در تحقیقات دیگر از تکنیک های مانند مصاحبه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شود
جهت اثبات رسیدن نتایج این پژوهش لازم است تحقیقات مشابهی انجام گیرد پایه یافته های موجود می تواند این پیشنهاد را مطرح کند.

فهرست منابع
اسدالله پور ،امین،زارعان، مصطفی، دکتر بخشی پور، عباس(1384)
امینی ها ، آزاده ، بجفلوی، (1383) بهبود سلامت روانی دانشجویان از طریق آموزش هوش هیجانی،دومین سمینار بهداشت روانی دانشجویان، دانشگاه تربیت مدرس.
عروتی،لیلا و همکاران (1383) بررسی تغیرات هوش هیجانی براساس منبع کنترل، خودیابی و هیجان خواهی در دانشجویان،دومین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان.
اسدالله پور،امین، زارعان،مصطفی،دکتر بخشی پور،عباس(1385)
رابطه هوش هیجانی و سبکهای حل مسا له با ملامت عمومی ؛سومین سمینار بهداشت روانی دانشجویان. (1385)
ذوقی پایدار،محمد رضا، عبدالله زاده، حسن، حیدری،طاهره(1385)
(1376)- پورافکار، نصرت الله، فرهنگ جامع روان شناسی، روانپزشکی ـ انگلیسی ـ فارسی ـ جلد اول تهران
جوانمرد، غلامحسین، آسیب شناسی روانی 2، انتشارات پیام نور چاپ پنجم. (۱۳۸۷)
روز نهان و سلیگمن، آسیب شناسی روانی جلد دوم ، ترجمه سید محمدی ، یحیی. نشر ارسباران تهران . (۱۳۸۳)
سادوک، سادوک، خلاصه روانپزشکی، ترجمه نصرت الله پورافکاری، انتشارات شهرآشوب. (1384)
هارولد کاپلان و بنیامین سادوک، چکیده روانپزشکی بالینی، ترجمه فرزین رضاعی.تهران ارجمند.جلد دوم.صفحه97. ( 1387)
هارولد کاپلان و بنیامین سادوک، چکیده روانپزشکی بالینی، نصرت‌الله پورافکاری، تهران: آزاده، ص ۹۹. (۱۳۷۷)
حسینی نژاد م،حکاک، بررسی عوامل موثر بر افسردگی در دانشجویان دانشگا ههای سبزوار، مجله علمی فرهنگی کمیته؛ تحقیقات دانشجویان، دانشکده علوم پزشکی سبزوار ،۴،۱۲-۲۰:۳. (۱۳۷۸)
فرخانی ظ، بررسی اپیدمیولوژیک افسردگی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشکده بهداشت کرمان در سال۸۰ ؛ فصلنامه علمی زانکو،۱۸-۸-۱۵:۱۷ (۱۳۸۰).
فرهادی، ع، شیوع اضطراب و افسردگی و تاثیر آن ها بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان. فصل نامه دانشگاه علوم پزشکی لرستان. (۱۳۸۷)

ضمائم :
1-بنظر من برای غلبه بر مشکلات باید گام به گام پیش رفت.
2-لذت بردن از زندگی برایم مشکل است.
3-شغلی را انتخاب می کنم که تا حد امکان من تصمیم گیرنده باشم .
4-می توانم بدون تنش زیاد،با مشکلات مقابله کنم.
5-می توانم برای معنی دادن به زندگی ،تا حد امکان تلاش کنم.
6-نسبت به هیجاناتم آگاه باشم.
7-سعی می کنم بدون خیال پردازی ،واقعیت امور را در نظر بگیرم.
8-به راحتی با دیگران دوست شوم.
9- معتقدم توانایی تسلط بر شرایط دشوار دارم.
10-بیشتر مواقع به خودم اطمینان دارم.
11- کنترل خشم برایم مشکل است.
12-شروع دوباره برایم سخت است.
13- کمک کردن به دیگران را دوست دارم.
14-به خوبی می توانم احساسات دیگران را درک کنم.
15-هنگامی که از دیگران خشمگین می شوم نمی توانم با آنها در این مورد صحبت کنم.
16-هنگام رویایی با یک موقعیت دشوار دوست دارم تا حد امکان در مورد آنا اطلاعات جمع آوری کنم.
17-خندیدن برایم سخت است .
18- هنگام کار کردن با دیگران بیشتر پیرو افکار آنها هستم تا فکر خودم.
19- نمی توانم بخوبی فشارها را تحمل کنم.
20- در چند سال گذشته کمتر کاری را به نتیجه رسانده ام
21-به سختی می توانم احساسات عمیقم را با دیگران در میان بگذارم.
22- دیگران نمی فهمند که من چه فکری دارم.
23- به خوبی با دیگران همراهی می کنم.
24- به اغلب کارهای که انجام می دهم خوش بین هستم.
25- برای خود احترام قائل هستم.
26- عصبانی بودنم مشکل ایجاد می کند.

27- به سختی می توانم فکرم را در مورد مسائل تغیر دهم.
28-کمک به دیگران مرا کسل نمی کند، بخصوص اگر شایستگی آن را داشته باشند.
29-دوستانم می توانند مسائل خصوصی خودشان را با من در میان بگذارند.
30-می توانم مخالفتم را با دیگران ابراز نمایم.
31- هنگام مواجه با یک مشکل ،اولین کاری که انجام می دهم دست نگه داشتن و فکر کردن است.
32-فرد با نشاطی هستم.
33- ترجیح می دهم دیگران برایم تصمین بگیرند.
34- احساس می کنم کنترل اضطراب برایم مشکل است .
35-از کارهایی که انجام می دهم راضی نیستم.
36- به سختی می فهمم چه احساسی دارم.
37- تمایل دارم به چه در اطرافم می گذرد روبرو نشوم از برخورد با آنها طفره می روم.
38- روابط صمیمی با دوستانم برای هر دو طرفمان اهمیت دارد.
39- حتی در موقعیت های دشوار ، معمولا برای ادامه کار انگیزه دارم.
40-نمی توانم خودم را اینطور که هستم بپذیرم.
41- دیگران به من می گویند هنگام بحث آرامتر صحبت کنم.
42- به آسانی با شرایط جدید سازگار می شوم.
43- به کودک گمشده کمک می کنم حتی اگر آن موقع جای دیگری کار داشته باشم .
44- به اتفاقی که برای دیگران می افتد توجه دارم.
45- نه گفتن برایم مشکل است.
46- هنگام تلاش برای حل یک مشکل ، راه حلهای ممکن را در نظر می آورم سپس بهترین را انتخاب می کنم.
47- از زندگی ام راضیم.
48- تصمیم گیری برام مشکل است .
49- می دانم در شرایط دشوار ،چگونه آرامشم را درک کنم.
50- هیچ چیز در من علاقه ایجاد نمی کند.
51- از احساسی که دارم آگاهم.
52-در تصورات و خیال پردازیم غرق می شوم.

53-با دیگران رابطه خوبی دارم.
54- معمولا انتظار دارم مشکلاتم به خوبی حل شوند ،هرچند گاهی چنین نمی شود.
55- از اندام و ظاهر خود راضی هستم.
56-کم صبر هستم.
57-می توانم عادات قبلی ام را تغیر دهم.
58- اگر لازم باشد با زیر پا گذاشتن قانون از موقعیتی فرار کنم، این کار را انجام می دهم.
59- نسبت به احساسات دیگران حساس هستم.
60-می توانم به راحتی افکارم را به دیگران بگوییم.
61-هنگام حل شدن ،به سختی می توانم درمردانتخاب بهترین راه حل تصمیم گیری کنم.
62-اهل شوخی هستم.
63-درانجام کارها وامور مختلف به دیگران وابسته ام.
64-رویارویی با مسائل ناخوشایند برایم مشکل است .
65-حتی الامکان کارهایی رابه عهده می گیرم که برایم لذت بخش اند.
66-حتی هنگام آشفتگی از انچه درمن اتفاق می افتد آگاهم.
67-تمایل به مبالغه گویی دارم.
68-به نظردیگران من فردی اجتماعی هستم.
69-به توانایی ام درمقابله بادشوارترین مسائل اطمینان دارم.
70-ازشیوه نگرش وفکرم راضی هستم.
71-بدجوری خشمگین می شوم.
72-معمولا تغییرایجادکردن در زندگی برایم سخت است.
73-قادرهستم احترام به دیگران راحفظ کنم.
74-دیدن رنج دیگران برایم سخت است.
75-به نظردیگران من نمی توانم احساسات وافکارم رابروز دهم.
76-هنگام روبرو شدن باشرایط دشوار ،سعی می کنم درموردراه حل ممکن فکر کنم.
77-افسرده هستم.
78-فکرمی کنم به دیگران بیشتراحتیاج دارم تا دیگران به من.
79-مضطرب هستم.
80-درموردآنجه می خواهم در زندگی انجام دهم فکر مشخص وخوبی ندارم.
81-به سختی می توانم از اموربرداشت صحیحی داشته باشم.
82-به سختی می توانم احساساتم رابیان کنم.
83-بادوستانم رابطه صمیمی برقرارمی کنم.
84-قبل از شروع کارها جدید،معمولااحساس می کنم شکست خواهم خورد.
85-هنگام بررسی نقاط ضعف وقوتم ،بازهم احساس خوبی درموردخودم دارم.
86-هنگام عصبانیت زود از کوره درمی روم.
87-اگرمجبوربه ترک وطنم باشم سازگاری برایم دشوارخواهدبود.
88-به نظرمن پایبندی یک شهروند به قانون مهم است.
89-ازجریحه دارکردن احساسات دیگران خودداری می کنم.
90-مشکل می توانم از حق خودم دفاع کنم.

Abstract
This study aimed to investigate the relationship between emotional intelligence and academic achievement is Baslamt psychological study of the correlation of the research component of emotional intelligence as a predictor variable independent mental health academic progress as the criterion variable (dependent) considered And.jamh statistical mirage Raklyh Azad University students in the school year 90-89Tshkyl research sample consisted of 30 students who were randomly selected subjects And.klyh emotional charge of the general health questionnaire head leaves (1979) mean GPA last semester, students were Mvrdsnjsh evaluation results show that between emotional intelligence and some components of public health, such as anxiety, social dysfunction and depression, there was a significant negative correlation.

Key words: intellectual, emotional, mental health, academic achievement

Islamic Azad University
Department of Law

Thesis for receiving <> degree on Criminal Law and Criminology

Subject

Thesis Advisor

By

Summer 2014