g SAR 30411 39000 37533 36080 32688 14928 17446 18307 38189 67391
France 4088 5574 2505 2074 4290 5560 2915 3463 2861 4164
Germany 66263 61202 43850 46943 52424 48113 47568 69516 95559 105934
Greece 2598 1907 771 769 941 1455 1075 3885 5954 2306
Hungary 10 416 57 108 0 107 134 1 133 0
India 91 3 0 1 0 102 887 1307 107 28
IRAN 197227 416013 315083 314223 358940 436553 679940 555456 724056 1017761
Israel 18 94 77 53 90 183 65 0 2 419
Italy 8257 6363 7719 5322 5730 7413 6833 8709 13224 20274
Japan 459 952 314 51 0 2 3 2 2 0
Jordan 33 195 166 135 165 264 922 574 584 630
Kuwait 9 59 597 2 0 144 128 0 15 52
Kyrgyzstan 128 165 30 28 0 24 97 4
Lebanon 227 147 104 109 186 146 297 125 259 43
Lithuania 261 42 29 20 265 135 15 178 925 3998
Luxembourg 26251 18856 23143 37606 37783 56012 54015
Madagascar 6 74 11 6 2 0 0 33 9 32
Malaysia 44 62 297 332 92 88 550 223 101 419
Mexico 1369 1 990 1056 6890 4433 2417 7 12 14
Netherlands 4591 11939 5029 1888 1938 5797 19893 29845 49695 66794
Russian Federation 350 405 147 63 122 28 8 9 9 23
Saudi Arabia 0 60 150 32 74 23 4 529 86 47
Singapore 1028 905 796 970 1024 926 873 915 2165 1532
Slovakia 175 69 13 13 0 54 1848 12458 9066 9433
Country 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Spain 1596 1496 1877 2402 1585 3696 3387 8335 4664 4864
Syria 41460 12394 9601 6416 11476 4652 5065 1628 1548 4342
Tunisia 271 209 0 51 0 109 36 1 303 117
Turkey 17794 3158 2499 1575 17028 8320 6239 4834 6998 21071
United Arab Emirates 26681 31295 2413 30443 1745
United Kingdom 8031 6661 6748 9044 5433 699 585 1226 811 1167
United States of America 50614 67043 53854 63123 70976 78824 91431 149339 257671 246571
WORLD 467708 659461 523222 536910 610856 695840 988595 941862 1342740 1674840
%IRAN 42 63 60 59 59 63 69 59 54 61

2-2-4. بررسی وضعیت صادرات پسته ایران به بازارهای هدف
میزان ارزش صادرات پسته ایران طی سالهای 88-1381 بر مبنای آمار سازمان توسعه تجارت ایران در نمودار شماره 2-2 نشان داده شده است. این نمودار نشان می دهد که صادرات پسته ایران در چند ساله اخیر روندی رو به رشد داشته و تا سال 1383 سالیانه 30 درصد رشد داشته و تنها در این سال به دلیل کاهش تولید ناشی از سرمازدگی این روند صعودی مختل گردیده است که البته در سال 84 به وضعیت صعودی بازگشته و تا سال 86 افزایش داشته است ولی در سال 87 رو به کاهش رفته است.

نمودار 2-2 – میزان ارزش صادرات پسته ایران طی سالهای 88-1381
بر اساس گزارش روابط‌ عمومی گمرک ایران طی سال 86، یک میلیارد و 260 میلیون دلار پسته به 79 کشور دنیا صادر شد. این گزارش با مقایسه صادرات پسته می‌ افزاید: وزن این کالای صادراتی با کاهش 48 درصدی از 202 هزار تن در سال 86 به 105 هزار تن در سال 87 رسید.
به گزارش روابط‌ عمومی گمرک ایران طی سال 87 پسته‌ های ایرانی به 68 کشور دنیا صادر شد که سهم 56 درصدی آن متعلق به چهار کشور هنگ‌کنگ، امارات متحده عربی، آلمان و روسیه بود. بطوریکه صادرات 22 هزار و 360 تن پسته به صورت تازه یا خشک‌کرده به هنگ‌کنگ ارزشی معادل 137 میلیون و 356 هزار دلار به همراه داشت که نسبت به سال 86، از حیث ارزش 50 درصد و از نظر وزنی 56 درصد کاهش داشت. بنابراین گزارش صادرات 15 هزار و 10 تن پسته به امارات متحده طی سال 87 بالغ بر 107 میلیون و 563 هزار دلار بود که نسبت به سال 86، از حیث وزنی 48 درصد و از نظر ارزش 43 درصد کاهش نشان می‌ دهد. آمارهای گمرک نشان می‌دهد طی 12 ماهه سال 87، صادرات پسته به آلمان به 93 میلیون و 614 هزار دلار رسید. سهم روسیه از پسته ایرانی، 68 میلیون و 669 هزار دلار بود که در مقایسه با سال 86 صادرات پسته به این دو شریک تجاری ایران به ترتیب با کاهش 44 درصد و 43 درصدی مواجه شد. این گزارش در ادامه می‌افزاید: هنگ کنگ، امارات، آلمان و روسیه طی سال‌های 86 و 87 در رده‌های اول تا چهارم واردکنندگان پسته از ایران محسوب می ‌شوند.
سوریه در سال 86 پنجمین واردکننده این کالا محسوب می‌ شد که این رتبه در سال 87 به عراق اختصاص یافت (گمرک جمهوری اسلامی ایران، 1388).
بررسی میزان صادرات جمهوری اسلامی ایران به بازارهای عمده جهانی نشان می دهد که ایران سالانه با اختصاص در حدود 40 درصد از صادرات خود به این بازارها جایگاه مطلوبی را بدست آورده است و واردکنندگان بزرگ پسته جهان قسمت قابل ملاحظه ای از پسته خود را از ایران وارد می کنند.

در جدول شماره 2-4 وضعیت صادرات پسته ایران از سال 81 لغایت شش ماهه نخست 1388 در 5 بازار هدف اصلی نشان داده شده است.

جدول 2-4 – صادرات پسته ایران از سال 1381 الی شش ماهه نخست 1388
سال ارزش دلاری (میلیون دلار) وزن (هزار تن) کشورهای هدف (5 کشور عمده)
1381 498 152 امارات،هنگ کنگ،روسیه،آلمان، اسپانیا
1382 667 173 امارات، آلمان، هنگ کنگ،روسیه، اسپانیا
1383 547 137 امارات،هنگ کنگ،روسیه،آلمان، اسپانیا
1384 816 141 هنگ کنگ، امارات،آلمان، روسیه، اسپانیا
1385 1072 172 هنگ کنگ، امارات، آلمان، روسیه
1386 1260 202 هنگ کنگ، امارات، روسیه،آلمان،اکراین
1387 721 105 هنگ کنگ، امارات، روسیه،آلمان،اکراین
شش ماهه اول 1388 243 30 هنگ کنگ، امارات، روسیه،آلمان،اکراین
منبع: سازمان توسعه تجارت ایران

امروزه ایران اولین صادرکننده پسته در جهان است. حدود 80 درصد از تولید پسته ایران صادر
می شود. صادرات پسته ایران از سال 1312 آغاز گردیده و اولین محموله آن در سال 1319 توسط دو تن از تجار به آمریکا روانه گردید. در جدول شماره 2-5 وضعیت صادرات جهانی از سال 2001 لغایت 2007 نشان داده شده است.

جدول 2-5 – وضعیت صادرات جهانی از سال 2001 الی 2007
سال وزن (هزار متر یک تن) ارزش دلاری (میلیون دلار) کشورهای عمده صادر کننده
2001 205 624 ایران، آمریکا، آلمان، هنگ کنگ، لوکزامبورگ
2002 206 683 ایران، آمریکا، آلمان، هلند، لوکزامبورگ
2003 270 973 ایران، آمریکا، آلمان، هلند، لوکزامبورگ
2004 241 972 ایران، آمریکا، آلمان، هلند، لوکزامبورگ
2005 278 1380 ایران، آمریکا، آلمان، هلند، لوکزامبورگ
2006 293 1678 ایران، آمریکا، آلمان، هلند، هنگ کنگ
2007 288 1411 ایران، آمریکا، آلمان، هنگ کنگ، هلند
منبع: سازمان توسعه تجارت ایران

در حال حاضر موانع و مشکلاتی بر سر راه صادرات پسته ایران وجود دارند که از آن جمله می توان به ضعف در انبارداری و حمل و نقل پسته، نبود مکانیسمی برای رسیدگی به معضلات پسته و ضعف در انجام تحقیقات کاربردی مرتبط با پسته در بخشهای مختلف کشاورزی، فرآوری، بسته بندی، بهداشت و استاندارد، بازاریابی و تحقیقات بازار و … اشاره کرد. بدیهی است با رفع این موانع، میزان صادرات کشور افزایش خواهد یافت.

2-3. بخش دوم: تبلیغات
امروزه ما در عصر ارتباطات به سر می‌بریم. دورانی که مشخصه بارز آن تلاش برای باورهای همگانی است. زمانی که با حضور شبکه‌های ماهواره‌ای و کامپیوتری فاصله نقاط کره زمین نامفهوم شده است، به طوری که در هر دقیقه هزاران کالای نو در سطح جهان وارد بازار می‌شود که تکمیل‌تر و کارآمدتر از قبل بوده است و تولید کنندگان می‌کوشند تا بازارهایی برای محصولات خود پیدا کنند، همچنین تخصصى شدن مشاغل، شهروندان را بیش از گذشته به دریافت انواع خدمات از سوى مجموعه‌اى از مؤسسه‌هاى متنوع وابسته کرده است. این روزها کمتر کسى ممکن است یک مهندس «همه کاره» براى زندگى شخصى خود باشد. مفهوم خود کفایى و خود اتکایى هر روز بیشتر از گذشته معناى واقعى خود را از دست می‌دهد. در واقع لزوم فراگیرى آموزش‌هاى تخصصى براى انجام تعهدات شغلى، نیازى است که روز به روز پیچیده‌تر می‌شود و فرصت انجام امور شخصى و هرچند کم ارزش روزانه را از ساکنان شهرهاى بزرگ سلب می‌کند. اینجاست که آگهی‌هاى تبلیغاتى می‌آیند و آنها را براى انجام ساده‌ترین تا پیچیده‌ترین امور روزمره مخاطب خود قرار میدهند.

2-3-1. تعریف تبلیغات
تبلیغات جمع «تبلیغ» به معنای «ابلاغ و رساندن پیام» است و در مفهوم جامع رساندن پیام به دیگران از طریق برقراری ارتباط به منظور ایجاد تغییر و دگرگونی در دانش، نگرش و رفتار مخاطب می‌باشد.
هارولد لاسول ، جامعه‌شناس ارتباطات، تبلیغات را این چنین تعریف می‌کند: تبلیغات در معنای گسترده آن، فن تحت تأثیر قرار دادن عمل انسان، از طریق دست‌کاری تصورات یا باز نمودهاست. به گفته ادوارد برنیز پدر روابط عمومی و نویسنده کتاب «تبلیغات» (1928): تبلیغات نوین، تلاشی است پیوسته در جهت ایجاد یا شکل دادن رخدادها برای تحت تأثیر قرار دادن عامه مردم، با کار فکری یا گروهی.

لئونارد دوب مشاور موسسه تحلیل تبلیغات (1937)، چنین توصیفی درباره تبلیغات ارائه می‌دهد: اقدامات منظمی که فرد یا افراد ذی‌نفع از راه تلقین، برای نظارت بر حالات روانی گروه‌هایی از افراد و در نتیجه نظارت بر اعمال آنها به عمل می‌آورند و یونگ روانپزشک سوئیسی تبلیغات را چنین تعریف می‌کند: نشر افکار، عقاید و حالات رفتاری که موضوع واقعی را برای شنونده یا خواننده به روشنی بیان نمی‌کند.
در هر حال هر نوع ارتباط به منظور نشاندن داده‌ها، ایده‌ها و یا انگاره‌ها در اذهان بشری برای تأثیرگذاری بر افکار، عواطف و یا کنش‌های فردی یا گروهی را تبلیغ می‌گویند.

2-3-2. پیشینه تبلیغات
از برخی تصاویر روی دیوار غارها گرفته تا بنرهای امروزی، تبلیغ مقوله‌ای نیست که چندان جدید باشد و مربوط به سالهای اخیر گردد بلکه ریشه در زندگی اجتماعی انسانها داشته است. با این همه آنچه ما تحت عنوان تبلیغات نو و جدید می‌شناسیم، ریشه در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم دارد. تبلیغات به شکل امروزی مانند بسیاری از رسوم دیگر وارد تجارت و کسب و کار شد و رفته رفته توسعه یافت، چرا که لزوم آن احساس می‌شد.
بعد از انقلاب صنعتی ، بدلیل بالا رفتن حجم تولیدات، دیگر فروش مقوله راحتی نبود. زیرا اولاً بدلیل تولید انبوه، تمایز در بین محصولات تولیدی از میان رفت و بیشتر محصولات، استاندارد و یک شکل شدند. ثانیاً به علت زیاد شدن فاصله بین تولید کننده و مصرف کننده، اطلاعات محصولات و خدمات مانند گذشته به سهولت در اختیار مصرف کنندگان قرار نمی‌گرفت لذا نیاز به کانال ارتباطی جدیدی احساس شد.
با اختراع ماشین چاپ و سپس رادیو، تلویزیـون، اینترنت و دیـگر رسانه‌های جمعی، تبلیغات رشد بیشتری یافت. رشد صنعت تبلیغات تا آن حد بوده است که امروزه بخش مهمی از فعالیتهای سازمانها را در برگرفته و از تبلیغات به عنوان یکی از عوامل کلیدی موفقیت سازمان‌ها و شرکتهای تولیدی و خدماتی نام برده می‌شود.

2-3-3. اهمیت تبلیغات
تبلیغات در همه امور جاری فعالیتهای بشری اعم از علمی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، شخصی و جمعی تأثیر فراوان دارد.
تبلیغات در زندگی اجتماعی، تشکیل حکومت ها، ظهور ادیان، تبیین ایدئولوژیها، وقوع جنگها و
نظام های سیاسی، نهضتهای آزادیخواهانه و اقدامات سرکوبگرایانه وجود دارد و در وجه مثبت آن نیز یک ضرورت است و سوای جنبه های تحریکی و تشویقی اساساً به عنوان خبر و اطلاعیه و اعلام حضور جزو لاینفک زندگی روزمره جاری است.
در دنیای امروز سازمانهایی که به امر تبلیغات نپردازند در جریان تند و بیرحمانه تبلیغات وا می مانند. تبلیغات دنیا را در معرض بمباران دائمی فکری خود قرار داده است. انسان معاصر چون کودک،
جوان ،سالمند، زن و مرد در هر موقعیتی در معرض و محاصره انواع تبلیغات قرار دارد.
اصولاً هر کارگاه و هر کارخانه تعطیلی دارد ولی تبلیغات، شبانه روز و بی وقفه کار می کند و در انجام آن از رفتارهای شخصی، شهادت طلبی در میدان جنگ، رنگها، کلام و موسیقی، شعر و داستان، گل و گیاه، نور و تاریکی و … استفاده می شود.
در این میان توسعه تکنولوژی و ترقی روز افزون صنعت و فراگیری وسائل ارتباط جمعی است که جهان معاصر را در چنبره تبلیغات اسیر کرده است. در عصر ارتباطات یا عصر اطلاعات خبرگزاریهای غول آسای جهانی با مدرنترین ابزارها و تکنیک ها در اختیار تبلیغات قرار دارند.
در روند انتشار اطلاعات و برقرای ارتباطات جمعی تدابیر تبلیغی است که دنیا را تحت تاثیر خود قرار داده است. انقلابات مشهور جهان نیز با تبلیغات به ثمر رسیده است. در انقلاب 1789 فرانسه سخرانیهای مهیج، ناطقین ورزیده موجب ارتقاء سطح آگاهیهای مردم گشت. در تمام جنگهای تاریخی تبلیغات نقش عمده ای را ایفا کرده است.
آمار و ارقام موجود حاکی از این است که هزینه های تبلیغات در کشورهای پیشرفته در سطح بسیار بالا و نشان دهنده اهمیت تبلیغات در این کشورهاست. این امر با پیشرفت اقتصادی این کشورها ارتباط نزدیکی دارد (جدول 2-6). ارقامی برای هزینه تبلیغات در ایران موجود نیست، ولی می توان حدس زد که هزینه تبلیغات در ایران نسبت به کشورهای پیشرفته در سطحی بسیار پایین قرار دارد.

جدول 2-6 – هزینه تبلیغات