جولای 10, 2020

اثر مفید فعالیت ورزشی بر بیماری قلبی زنان | تغذیه سالم

آکایران : به نقل از دنیای اطلاعات: فواید تمرینات فعالیت ورزشی در بیماران قلبی روشنه. بیماریای قلبی و عروقی یه از دلایل شایع مرگ و میر در دنیاس، به خاطر همین زمینه خیلی از تحقیقات و مورد توجه محققینه. تازگیا مطالعه ای در American College of Cardiology: Heart Failure به چاپ رسیده. هدف از این مطالعه آزمایش فرق جنسیتی رابطه بین تمرینات ورزشی با دفعات بستری شدن در بیمارستان و اندازه مرگ و میر بیماران گرفتار به مشکل قلبی بود. در واقع، در تحقیق حاضر تلاش بر این بود تا اثر تمرینات ورزشی رو بر بالاترین درجه مصرف اکسیژن ( vo2pek) آزمایش شه. تا حالا تحقیقات کمی در این مورد روی زنان گرفتار به مشکل قلبی انجام شده.

اثر به درد بخور فعالیت ورزشی بر مریضی قلبی زنان

بنا :

۱- زنان گرفتار به مشکل قلبی ( کنترل)،

۲- زنان گرفتار به مشکل قلبی ( تمرینات ورزشی)،

۳- مردان گرفتار به مشکل قلبی ( کنترل)،

۴- مردان گرفتار به مشکل قلبی ( تمرینات ورزشی).

نوع تمرین ورزشی منتخب هم در دو گروه ورزشی، پیاده روی در نظر گرفته شد. اندازه پیاده روی و مقادیر بالاترین درجه اکسیژن مصرفی آزمودنیا قبل و پس از ۳ ماه دوره تحقیق سنجیده شد.

یافته های حاصل از مطالعه نشون داد که در اول تحقیق، زنان بالاترین درجه اکسیژن مصرفی کمری در مقایسه با مردان داشتن ( ۴/۱۳ در مقابل ۹/۱۴ میلی متر/دقیقه/کیلوگرم) و علاوه بر این حدود ۶ دقیقه کمتر از مردان پیاده روی می کردن ( ۳۵۳ در مقابل ۳۷۸ متر). پس از ۳ ماه پیاده روی مقادیر بالاترین درجه اکسیژن مصرفی در مردان و زنان گروه تمرین ورزشی زیاد شد ( ۲/۲±۸۸/۰ و ۷/۲± ۷۷/۰ به ترتیب در مردان و زنان).

محققین براساس یافته های حاصل از مطالعه به این نتیجه رسیدن که با اینحال که اثرات تمرینات ورزشی در زنان و مردان گرفتار به مشکل قلبی بر تغییرات اندازه اکسیژن مصرفی پس از ۳ ماه فرق معناداری رو نشون نداد، ولی اثرات تمرینات ورزشی در زنان گرفتار به مشکل قلبی نسبت به مردان، با کم شدن بیشتری در اندازه بستری شدن در بیمارستان و مقادیر مرگ و میر کامل همراه بود.

نکته عملی: معمولا اثرات به درد بخور فعالیت ورزشی هوازی در زنان غیرفعال به دلیل مقادیر هموگلوبین و حجم ضربه ای کمتر ( به دلیل چاله قلب کوچکتر) بیشتر از مردان غیرفعاله. با وجو این در تحقیق حاضر تنها فرق در معیارهای پایانی مطالعه (اندازه بستری شدن و مقادیر مرگ و میر کامل) گزارش شده.

منبع: Ileana L. Piña, et al. JACC: Heart Failure, 2014

منبع :

جمع آوری به وسیله بخش تغذیه سالم زندگی سالم سایت آکا

  • مطالب در رابطه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *